Vi har många års erfarenhet av OVK-Besiktningar!

OVK

(OVK) Obligatorisk Ventilationskontroll ska utföras med olika intervall beroende på vad det är för byggnad eller verksamhet samt vad det är för ventilationssystem.
Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar.
Vi har kvalificerad riksbehörighet att utföra OVK-besiktningar, vi är även medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige.

Vid en OVK görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten, luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras.

OVK med åtgärd

Många fastigheter önskar få ventilationen rensad i samband med att OVK utförs. Vilket innebär lägre kostnad då arbetena kan samordnas. De boende störs endast vid ett tillfälle.

 • OVK och rensning vid samma tillfälle
 • Vi tar hand om all avisering
 • Vi sköter all kontakt med hyresgästerna

Hur ofta?

OVK Ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, var 3 eller  6 år  (återkommande besiktning). 

 

 

 

Byggnader och typ av ventilationssystem

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilation.→ 3 års intervall.

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

 • FT, FTX-ventilation. → 3 års intervall.Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
  S-, F-, FX-ventilation. → 6 års intervall.

 • En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. → Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Olika typer av ventilationssystem

 • S-ventilation = självdragsventilation
 • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX- ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vi hjälper er att optimera ventilationen i er fastighet!

Tel: 0451-85650
Mobil: 0709-985016
E-post: info@hsvventilation.se

Gilla oss

HSV Hässleholms Ventilation AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Läs mer