Radon

När bör man mäta radon?

  • vid husköp
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

För att få ett säkert resultat bör radonmätningen helst göras under eldningssäsongen, oktober-april. Mätperioden ska var 2-3 månader.

Man kan också göra en kortare mätperiod om man till exempel ska köpa ett hus och inte har tid att vänta. Den mätningen tar 2-10 dagar.

En kortare mätning ger ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal?

Det enda sättet att veta om det finns radon i ett hus är att mäta. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Bq/m³ innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Var finns radon?

Radon finns överallt- i marken,luften och vattnet.  Har du radon i ditt hus så kan det komma ifrån: 

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet

Marken

Marken är den vanligaste orsaken till radon. Läs mer på din kommuns hemsida om hur det ser ut i ditt område som du bor i.

Byggnadsmaterialet

Byggnadsmaterialet blå lättbetong eller blåbetong innehåller mycket radon. Det användes mellan år 1929 och slutet av 1970-talet. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radonhalter på uppåt 1000 Bq/m³, när luftväxlingen är dålig.

Numera gör man inte byggnadsmaterial med så mycket radon i att det kan vara farligt.

Vattnet

Det är ovanligt med höga halter radon i kommunalt hushållsvatten. Men om du har en bergborrad brunn eller kallkällor kan det innehålla radon. 

Vi utför radonmätningar!

Tel: 0451-85650
Mobil: 0709-985016
E-post: info@hsvventilation.se

Gilla oss

HSV Hässleholms Ventilation AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm

SOVENT GROUP_2019_logo_black_EN DEL AV

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Läs mer