När ska jag göra Radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

För att få ett säkert resultat bör radonmätningen helst göras under eldningssäsongen, oktober till och med april. Mätperioden ska var 2-3 månader. man kan också göra en kortare mätperiod om man till exempel ska köpa ett hus och inte har tild att vänta. Den mätningen tar 2-10 dagar. En kortare mätning ger ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal?

Det enda sättet att veta om det finns radon i ett hus är att mäta. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Bq/m³ innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Var finns radon?

Radon finns överallt- i marken,luften och vattnet.  Har du radon i ditt hus så kan det komma ifrån: 

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet

Marken

Marken är den vanligaste orsaken till radon. Läs mer på din kommuns hemsida om hur det ser ut i ditt område som du bor i.

Byggnadsmaterialet

Byggnadsmaterialet blå lättbetong eller blåbetong innehåller mycket radon. Det användes mellan år 1929 och slutet av 1970-talet. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radonhalter på uppåt 1000 Bq/m³, när luftväxlingen är dålig.

Numera gör man inte byggnadsmaterial med så mycket radon i att det kan vara farligt.

Vattnet

Det är ovanligt med höga halter radon i kommunalt hushållsvatten. Men om du har en bergborrad brunn eller kallkällor kan det innehålla radon. 

Vi utför radonmätningar!

Tel: 0451-85650
Mobil: 0709-985016
E-post: info@hlmsotning.se

Gilla oss

HSV Hässleholms Ventilation AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Org nr: 559242-3700

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Läs mer